Digitālā ceturtdiena ar TOP MEDIA (28.02.)

"Top Media" mārketinga menedžere Santa Marija Meirāne stāsta, kas ir pārdošanas piltuve jeb pārdošanas modelis AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action).